Thích Minh Châu: Trước Sự Nô Lệ Của Con Người – Con Đường Thử Thách Của Văn Hóa Việt Nam


TRƯỚC SỰ NÔ LỆ CỦA CON NGƯỜI Con Đường Thử Thách Của Văn Hóa Việt Nam Tác giả: Thích Minh Châu Nha Tu Thư Và Sưu Khảo Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản, Sài Gòn, 1970; Lotus Media tái bản, Hoa Kỳ, 2020 Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 978-1-71677-061-6 THƯ VIỆN…

Thích Quảng Độ (dịch): Chiến Tranh và Bất Bạo Động


CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG Nguyên tác: Religion and Society by S. Radhankrishnan do nhà xuất bản George Allen and Unwin LTD ấn hành Thích Quảng Độ dịch Lotus Media tái bản, 2020, tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 9798629912163 ________________ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI DỊCH GIẢ CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN…

Thích Đức Nhuận (1924-2002): Hướng Đi Của Thời Đại


HƯỚNG ĐI CỦA THỜI ĐẠI Tác giả: Thích Đức Nhuận Lotus Media tái bản tại Hoa Kỳ, 2020 Chủ trương và thực hiện: THƯ VIỆN PHẬT VIỆT Kỹ thuật: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 978-1-71677-894-0 ______________________________ MỤC LỤC THAY LỜI TỰA GIÒNG SUY TƯỞNG PHONG TRÀO HIỆN SINH TRONG TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA…

ST và NP sưu lục: PHÁP NHŨ THÂM ÂN (Ðạo từ của Hòa Thượng Thích Ðức Chơn, Hội Ðồng Cố Vấn Giáo Hạnh GÐPVN, nhân Ðại Hội GÐPTVNTG 2008, 2012 và 2016)


“Ta đến đây để dựng dậy những gì đã sụp đổ, chứ không phải phá sập những gì đang đứng vững.” ĐẠO TỪ CỦA HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VIỆT NAM  Phật lịch 2552 Quảng Hương Già lam, ngày 2 tháng 10, 2008 Kính gởi các Anh Chị trưởng Gia Đình Phật Tử…

Ðọc lại “Tuyên Cáo Của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN” (1993)


Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Ðạo Số II-56/VPLV-VHÐPL. 2537 – Quảng Ngãi, ngày 20.11.1993 TUYÊN CÁO của QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO GHPGVNTN Xét rằng, chủ nghĩa Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh mang về từ Liên Xô năm 1930. Về sau, khi đã thiết lập chính…

Ðọc lại Chín Ðiểm yêu Sách Nhà Cầm Quyền Hà Nội của Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1992)


Dưới đây là bản rút gọn những điều chính yếu, cùng nguyên văn 9 Yếu sách, đề ra qua bức thư dài 8 trang đánh máy của Hòa Thượng Thích Huyền Quang gửi nhà cầm quyền Hà Nội từ Quảng Ngãi ngày 25.6.1992. Một bản sao được gửi từ Việt Nam đến Văn Phòng Ủy…

Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ III: Huynh trưởng Bậc Ðịnh


Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen…