Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật

TUỆ SỸ HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT HƯƠNG TÍCH PHẬT VIỆT HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT Tác giả: Tuệ Sỹ Hương Tích ấn hành. In lần đầu (ấn tống), nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 2, nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 3, nxb Phương Đông, 2008 In lần thứ 4, nxb Phương Đông, 2011 Hương Tích Phật…

Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử

Ảnh minh họa (Nhuận Pháp) (Tài liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp – Lộc Uyển do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2001 – PL.2545)  I. QUAN NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Vấn đề huấn luyện là vấn đề quan trọng bậc nhất của sinh họat Huynh…