Quảng Pháp: Hạnh-Phúc của Bố


Cố trưởng niên Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê đứng (trái) người ngồi kế là cố trưởng niên Tâm Huệ Cao Chánh Hựu. (tư liệu Hoa Ðàm)   Nhớ trưởng niên và đồng nghiệp Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, riêng thương về hai em Mỹ Hạnh và Hồng Phúc Tôi về nhật báo Người Việt, chừng hai tháng sau…

Livestreams: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc  Chủ nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2021, lúc 3:30 chiều giờ CA Quý vị hoặc anh chị em nhà Lam ở xa có thể bấm link dưới đây để vào Join with Google Meet  meet.google.com/pbj-cszk-cab Join by phone (US) +1 252-516-1020 (PIN:…