Henry Steel Olcott: The Buddhist Catechism / HT. Thích Trí Chơn dịch: Phật Giáo Vấn Đáp

PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP Nguyên tác: The Buddhist Catechism by Henry Steel Olcott Người dịch: HT. Thích Trí Chơn Lotus Media tái bản, 2019 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên LỜI GIỚI THIỆU Phật Pháp được trường tồn và phát triển không ngừng, phần lớn đều do sự hy sinh hoằng pháp của các bậc…