Krishnamurti | Thích Trí Chơn dịch Việt: Cuộc Khủng Hoảng Hiện Đại

Jiddu Krishnamurti | Internet Carlo Suarès dịch Pháp: ‘SUR LA CRISE CONTEMPORAINE’ Thế giới hiện nay đang lâm vào cảnh khủng hoảng thật trầm trọng chưa từng có. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã từng trải qua biết bao cơn khủng hoảng, nào khủng hoảng xã hội, khoảng hoảng quốc gia, khủng hoảng chính…

Lama A. Govinda | Thích Trí Chơn dịch Việt: Thái Độ của Phật Tử Tây Tạng Đối Với Thiên Chúa Giáo

Anagarika Govinda (1898-1985), tên khai sinh là Ernst Lothar Hoffmann, là người sáng lập Hội Arya Maitreya Mandala và thuyết giảng về Phật giáo Tây Tạng, Abhidhamma (Vô Thượng Pháp), Thiền Pháp Phật giáo, cũng như về nhiều lĩnh vực khác của Phật giáo. Ông cũng là một nhà thơ và họa sĩ. Lama Anagarika Govinda…

Quảng An: Trí Chơn Tánh Tuệ

Sự nghiệp hoằng Pháp tạm xong rồi Ôn về Phật quốc chốn thảnh thơi Một đời độ chúng tròn Bi Nguyện Ta Bà tự tại vào ra thôi. Viễn du hành Đạo tạo an đời Chánh Pháp lan truyền khắp mọi nơi Hợp hòa Giáo Lý chung Nguồn cội Trí Chơn Tánh Tuệ tỏa rạng…

Thích Hải Chánh: Sáng Soi Hậu Thế

Kính lạy Giác Linh Ôn, Người xưa từng nói: “Kiếp xưa ắt có nhân duyên, Nếu không ai dễ chống thuyền đến đây…” Có lẽ con với Ôn đã có nhân duyên từ kiếp trước, đã là Thầy trò, huynh đệ với nhau từ nhiều kiếp. Dẫu cùng là đệ tử của Đức Cố Hòa…

Thích Đồng Trí: Cảm Niệm Ân Sư

Nén tâm hương tưởng niệm Cố Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN Giác Linh Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư, Sài Gòn nay chợt chuyển cơn mưa Tình Nghĩa Ân Sư mấy cho vừa Người về quê cũ, duyên đã mãn Quặn thắt lòng con lệ tiễn đưa… Mùa Xuân là mùa tràn…

Thích Nguyên Siêu: Hòa Thượng Thích Trí Chơn Con đường Hoằng Pháp và Văn Hóa

Giờ thì Hòa Thượng đã ra đi, ra đi chung quanh quý Thầy, Cô trong môn đồ pháp quyến đang nhất tâm niệm Phật để cung tiễn Hòa Thượng về với Phật. Đôi ngày nằm ở bệnh viện, nhiều người đến hỏi thăm và hầu chuyện với Hòa Thượng, nhất là Ni Sư Giới Châu…