Quảng An: Trí Chơn Tánh Tuệ


Sự nghiệp hoằng Pháp tạm xong rồi
Ôn về Phật quốc chốn thảnh thơi
Một đời độ chúng tròn Bi Nguyện
Ta Bà tự tại vào ra thôi.

Viễn du hành Đạo tạo an đời
Chánh Pháp lan truyền khắp mọi nơi
Hợp hòa Giáo Lý chung Nguồn cội
Trí Chơn Tánh Tuệ tỏa rạng ngời.

Tứ đại vô thường đà chi phối
Ôn xã trần lao nhẹ mây trôi
Y Vàng Bát Ngọc truyền hậu bối
Nối tiếp truyền Đăng gắn độ Đời.

Chúng con Tăng -Tục lòng tiếc nuối
Tâm hương kính tiễn Giác linh NGƯỜI
Chặng đường cứu khổ còn trông đợi
Cõi Phật viên dung Ôn đáo hồi.

Quảng An 9/5/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s