Quảng Pháp | Sen Trắng: Thù ân ở đâu cho bằng phụng sự chúng sinh?!


Như thông báo trước đây của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý về chuyến từ thiện cứu trợ đồng bào Dân tộc và Quảng Nam, Thừa Thiên vào tháng Tư, 2021. Đến nay, đoàn đã vượt qua bao dặm đường để thực hiện phật sự nói trên. Những cung đường cao có khi đã khiến xe…

Thích Nguyên Lý: GHPGVNTN | Chùa Từ Hiếu. Q8: Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Đồng Bào Dân Tộc Tại Kon-Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế


Nhị vị Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và Thích Thiện Minh trong lần cứu trợ nạn nhân vùng lụt, Miền Trung Việt Nam, 2020 | Ảnh: Tuấn Khanh   LỜI THƯA SEN TRẮNG: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trú trì Chùa Từ Hiếu Quận 8, Sài Gòn, hôm 26 tháng Ba, 2021, vừa gởi ra…