Lê Mạnh Thát & Tuệ Sỹ chủ biên dịch Việt: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật | Những Mục Tiêu Của Phật Giáo

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHẬT GIÁO Trích Chương 10 | Phật Điển Phổ Thông | Dẫn Vào Tuệ Giác Phật | Nhiều Tác Giả Chủ biên bản dịch Việt: LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ   THƯỢNG TỌA BỘ Hạnh phúc đời này và đời sau Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh…

Tuệ Sỹ: Nghiệp và Nghiệp Quả

SINH TỬ LƯU CHUYỂN 1. Nghiệp – Duyên khởi chi Nghiệp, phổ thông được hiểu là quy luật nhân quả. Nhân quả cũng chỉ là mối quan hệ về tồn tại và tác dụng của các hiện tượng tâm và vật trong phạm vi thường nghiệm. Lý tính của tất cả mọi tồn tại được…

Spirituality & Practice | Bửu Thành giới thiệu: Thuyết ngôn ngữ của Phật giáo | A Buddhist Theory of Language

BỬU THÀNH | Tu Thư Sen Trắng: “Nếu gác qua tính chất tôn giáo, cùng nền tảng triết lý của nó, khoa nghi chẩn tế được đem ra thực hiện ở nhân gian, một cách nào đó, là những tiếng than ai oán, và uất ức, của những con người cô khổ, sống kiếp lưu…

Tuệ Sỹ: Ấn Tượng Khoảnh Khắc

Viết nhân ngày giỗ thứ 10 anh Như Tâm NGUYỄN KHẮC TỪ – 7.4.ÂL Quý Mùi (2003) Một vài người khách thập phương gặp nhau tình cờ ở sân chùa, nói với nhau vài câu bâng quơ, rồi mỗi người đi theo mỗi hướng. Nhưng rồi, một vài chữ, vài lời trong các câu nói…

Thích Thanh Tâm | Hương Tích-Phật Học Luận Tập | Số 1, 2017: Quan Hệ Thầy-Trò Theo Tinh Thần Kinh Kế Thừa Chánh Pháp

Trích HƯƠNG TÍCH, PHẬT HỌC LUẬN TẬP | Số 1. 2017 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện: Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này: Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê, Hạnh…

Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ | VP Viện Tăng Thống | GHPGVNTN: Thông bạch thỉnh cử Hội đồng Hoằng pháp

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG _______________________ VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch: 2564 | Số: 10/VTT/VP THÔNG BẠCH   Kính gởi: Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN tại các Châu lục; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị bộ; cùng bốn chúng…