BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 1: Đạo Phật Với Thanh Niên (Tuệ Sỹ)


ĐỀ TÀI 1 ĐẠO PHẬT VỚI THANH NIÊN   Các Anh Chị em thân mến, Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là Đạo Phật với tuổi trẻ. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi,…

Tuệ Sỹ: 25 Thế Kỷ Phật Giáo


(trích Tạp chí Vạn Hạnh số 13-14) Mặc dù đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển hóa để giải quyết thực trạng của con người tùy theo địa vực và tùy theo thời gian, mọi chuyển hóa ấy đã phát triển rất nhiều sắc thái độc đáo của đạo Phật. Vấn đề làm thế nào…

Pháp sư Cưu-ma-la-thập/Tuệ Sỹ dịch và chú: DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT / VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA


Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập  (KUMĀRAJĪVA) DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA 維 摩 詰 所 說 經 Dịch và chú: TUỆ SỸ ________________________________ DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KUMĀRAJĪVA) Tuệ Sỹ dịch và chú Hương Tích xuất bản In lần thứ nhất, nxb Phương Đông, 2008 Tái bản, nxb…

Trí Siêu và Tuệ Sỹ: Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Tiếng Việt


Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật có di giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.” Phụng hành di giáo của đức Thế Tôn, các vị Trưởng lão A-la-hán đã thực hiện cuộc kiết tập lần thứ nhất tại thành Vương Xá, cùng hòa hiệp phúng tụng tất cả những điều đã được Phật giảng dạy trong…

Thích Tuệ Sỹ: Tính Khế Lý và Khế Cơ trong Kinh Kim Cang


Kim cang là kinh rất phổ biến, ai cũng biết đến. Khóa này khi giảng kinh Kim cang tôi cũng không thêm gì nhiều. Vậy hôm nay học kinh Kim cang chỉ có nghĩa là chúng ta cùng đọc lại, đọc chung, để tìm thấy ý nghĩa của kinh trong những quan hệ thường nhật; vận dụng kinh như thế nào trong cuộc sống, để vượt qua những khó…