“Xuống tóc”

(Ảnh: GĐPT Liên Hoa)

GĐPT Liên Hoa, Thứ bảy ngày 29/08/2020, tại Quan Âm Ni Tự, Úc Đại Lợi, các chị em Ngành Nữ GĐPT Liên Hoa thực hiện ngày ‘cắt tóc gây quỹ’ hỗ trợ cho Cancer Council SA & đồng thời hiến tặng tóc của mình cho Sustainable Salons để làm tóc giả tặng cho những bệnh nhân bị rụng tóc qua quá trình trị liệu bệnh ung thư.

Leave a Reply