“Xuống tóc”


(Ảnh: GĐPT Liên Hoa)

GĐPT Liên Hoa, Thứ bảy ngày 29/08/2020, tại Quan Âm Ni Tự, Úc Đại Lợi, các chị em Ngành Nữ GĐPT Liên Hoa thực hiện ngày ‘cắt tóc gây quỹ’ hỗ trợ cho Cancer Council SA & đồng thời hiến tặng tóc của mình cho Sustainable Salons để làm tóc giả tặng cho những bệnh nhân bị rụng tóc qua quá trình trị liệu bệnh ung thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s