Trần Kiêm Đoàn: Tiếng Mẹ Cười

Vu Lan về… Vu Lan cũng như Giáng Sinh, không còn là ngày lễ riêng tôn giáo.  Đó là những dấu son thời gian của nhân văn ghi đậm nét cảm xúc của con người. Nếu Giáng Sinh là ngày lễ của Ân Tình thì Vu Lan là ngày lễ Nhớ Mẹ. Cũng như mọi năm, Vu Lan là ngày mới hồi sinh của một chuỗi dài dấu…

“Xuống tóc”

(Ảnh: GĐPT Liên Hoa) GĐPT Liên Hoa, Thứ bảy ngày 29/08/2020, tại Quan Âm Ni Tự, Úc Đại Lợi, các chị em Ngành Nữ GĐPT Liên Hoa thực hiện ngày ‘cắt tóc gây quỹ’ hỗ trợ cho Cancer Council SA & đồng thời hiến tặng tóc của mình cho Sustainable Salons để làm tóc giả tặng…