BHD Viếng Tang Bà Ngoại của Trưởng TTK Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

San Diego – Hôm nay ngày 7 tháng Chín, 2020, Ban Hướng Dẫn cùng nhiều Huynh Trưởng thuộc các đơn vị Miền Quảng Đức đã đại diện viếng tang Bà Ngoại của Trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp và phu thê là Trưởng Lê Thị Tuyết Mai, tại thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ, là:

Cụ Bà ĐẶNG THỊ LUYẾN, Pháp danh QUẢNG THẮNG. Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1925 tại Bình Định, Việt Nam Đã mãn phần vào ngày 29 tháng 8, 2020. (Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý). Hưởng Thượng Thọ 96 tuổi. Gia Đình tổ chức tang lễ tại nhà quàn Featheringill Mortuary, 6322 El Cajon Blvd, San Diego, CA.

Thời kinh cầu siêu đã được anh chị trưởng Thường Vụ Ban Hướng Dẫn thiết lễ trong không khí trang nghiêm và ấm cúng tình lam.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Ảnh: Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên)

 

Leave a Reply