Trưởng Niên Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai bị tai biến

Huynh trưởng cấp Dũng, Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Theo một văn thư Cầu An được gởi ra, do Trưởng Niên Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN/HK ký ngày 3, tháng Chín, 2020, đã cho biết mới đây Trưởng Niên Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai đã trải qua một cơn đột quỵ phải cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Song, do tình hình dịch Covid-19 vốn dĩ ở đây phức tạp, nên gia đình đã đưa Anh về nhà ở Lăng Cô, Thừa Thiên, Huế, điều dưỡng theo lời hướng dẫn của bác sĩ.

Theo tinh thần của văn thư Cầu An, kêu gọi quý lam viên trong tình Lam huynh đệ, nhiếp tâm cầu nguyện Tam Bảo, cùng tiếp chuyển năng lực đến Anh để chóng vượt qua cơn bạo bịnh nguy hiểm buổi cao niên.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nguyên văn thư Cầu An

Leave a Reply