Trưởng Niên Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai bị tai biến

Huynh trưởng cấp Dũng, Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Theo một văn thư Cầu An được gởi ra, do Trưởng Niên Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN/HK ký ngày 3, tháng Chín, 2020, đã cho biết mới đây Trưởng Niên Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai đã trải qua một…