Lời tri ân thành tâm dành cho bạn Lam “tuyến đầu” hải ngoại

Chúng tôi tạm gom góp lại những hình ảnh giới hạn của buổi sinh hoạt lam viên hải ngoại qua dịp lễ Thắp Nến cho nạn nhân Covid-19 và Cài Hoa Hồng, mùa Vu Lan, PL 2564, như một lời kết sau cùng của chuỗi thông tin về Phật sự nói trên.

Từ những hình ảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mà anh chị em thiết lập tại trú xứ của mình, đến những hình ảnh hội chúng, hay từng cá nhân mỗi người thành tâm dâng lễ, thắp sáng ngọn nến nguyện cầu, chí đến nữa là hình ảnh của những anh chị “tuyến đầu”. Không còn hình ảnh nào đẹp hơn tấm lòng của Mẹ được nhắc nhớ trong mùa Vu Lan. Cũng không còn hình ảnh nào đẹp hơn của những đứa con biết đem trang trải “Tình Mẹ Từ Bi” để phụng sự tha nhân đúng như hạnh nguyện A Nan: “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”.

Lời sau cùng hôm nay, chính là lời tri ân mạo muội hết thảy anh chị em áo lam trên toàn cõi địa cầu, nơi đâu có Gia Đình Phật Tử, nơi đâu còn hiểm nạn vì Covid-19, xin gởi đến các bạn lam “tuyến đầu” dù rằng bản tin xin không nêu tên chi tiết và bất luận xa tít trời Âu, Úc, hay gần như Mỹ quốc…v.v, một lời tri ân thành tâm nhất. Nguyện cầu Mẹ Hiền Quán Thế Âm che chỡ cho tất cả anh chị và chúng ta để giữ trọn Bồ Đề Tâm, hoàn thành nghiệp dĩ và sống đời phụng sự.

Leave a Reply