Chia Buồn: Cụ Bà Quảng Thắng Đặng Thị Luyến


Nhận được tin buồn, Bà Ngoại của anh chị trưởng áo lam
Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp và vợ Lê Tuyết Mai,
(Thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN; Ban viên BHD/GĐPTVN tại HK
TTK BHD Miền Quảng Đức; Sáng lập GĐPT Viên Quang, San Diego)

là Cụ Bà:

ĐẶNG THỊ LUYẾN
Pháp danh QUẢNG THẮNG

 

Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1925 tại Bình Định, Việt Nam
Đã mãn phần vào ngày 29 tháng 8, 2020
(Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý), tại San Diego, California

Hưởng Thọ 96 tuổi

Linh cữu được quàn tại: Featheringill Mortuary, 6322 El Cajon Blvd, San Diego, CA

Toàn thể lam viên Hoa Kỳ và Ban Biên Tập trang nhà Sen Trắng
mong chia sẻ được cùng với hai trưởng Xuân Hiệp- Tuyết Mai cũng như tang quyến
trước sự mất mát này.

Thành kính chia buồn!

Đồng thời nhất tâm ngưỡng nguyện Chư Phật, chư Bồ Tát
hộ trì và tiếp độ Hương Linh Cụ Bà
siêu sinh Cực Lạc Quốc Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

One thought on “Chia Buồn: Cụ Bà Quảng Thắng Đặng Thị Luyến

  1. Pingback: BHD Viếng Tang Hiền Ngoại của Trưởng TTK Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s