Chia Buồn: Cụ Bà Quảng Thắng Đặng Thị Luyến

Nhận được tin buồn, Bà Ngoại của anh chị trưởng áo lam Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp và vợ Lê Tuyết Mai, (Thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN; Ban viên BHD/GĐPTVN tại HK TTK BHD Miền Quảng Đức; Sáng lập GĐPT Viên Quang, San Diego) là Cụ Bà: ĐẶNG THỊ LUYẾN Pháp danh QUẢNG THẮNG  …