Chia Buồn: Cụ Bà Quảng Thắng Đặng Thị Luyến

Nhận được tin buồn, Bà Ngoại của anh chị trưởng áo lam Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp và vợ Lê Tuyết Mai, (Thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN; Ban viên BHD/GĐPTVN tại HK TTK BHD Miền Quảng Đức; Sáng lập GĐPT Viên Quang, San Diego) là Cụ Bà: ĐẶNG THỊ LUYẾN Pháp danh QUẢNG THẮNG  …

Chia Buồn với Nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo

Nhận được tin, thân mẫu của nhà văn Vĩnh Hảo, thành viên GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, chủ bút nguyệt san Chánh Pháp là Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN PHÚC BỬU ĐÁO (Nhũ danh: Nguyễn Thị Nuôi) Pháp Danh TÂM TẤN Bút hiệu Trinh Tiên đã mãn phần ngày 13 tháng Bảy, 2020 tại Nha Trang,…

Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí

Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông: Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ Mãn phần ngày 27/5/2020 Tại Việt Nam, Hưởng thượng thọ 100 tuổi Thành kính đảnh…

Chia Buồn cùng Anh chị Trưởng Nguyễn Trung Nam

Cáo Phó Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu xa gần: Chồng, cha, và ông của chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ Pháp danh Chánh Hiền Cảnh Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ Thủ Khoa Đại Đội 6,…

PHÂN ƯU: Cụ Ông TRẦN CÔNG TÀM

Nhận được hung tin, Thân Phụ của HTr.Trưởng Nguyên Hảo Trần Công Lai, Phó Trưởng Ban Ðiều Hành BHD/GÐPT/VN/HK là: Cụ Ông: TRẦN CÔNG TÀM Sinh năm 1914 tại Quảng Nam, đã mệnh chung vào lúc 22 giờ 10 phút giờ Việt Nam, ngày 26 tháng Sáu, 2019 HƯỞNG ÐẠI THỌ 106 tuổi. Linh Cữu quàn…

Phân Ưu: Huynh Trưởng Ðồng Phước Nguyễn Văn Thắng

PHÂN ƯU Nhận Được Tin Buồn Thân Phụ của các Cựu Đoành Sinh/Huynh Trưởng GĐPT Long Hoa (Los Angeles): Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Anh Phi, Nguyễn Anh Phoa và Nguyễn Anh Khoa là: Huynh Trưởng ĐỒNG PHƯỚC NGUYỄN VĂN THẮNG Nguyên là Bác Gia Trưởng GĐPT LONG HOA, Chùa Việt…

Phân Ưu: Cụ Ông Thiện Quang Ðặng Vĩnh Yên

Sau khi tin tức Nhạc phụ của Huynh trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường lâm chung được gia đình loan báo, Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng-Tấn cũng như BHD/GÐPT/VN/HK đã gởi văn thư chia buồn cùng Anh-Chị. cũng như tang quyến. Góp cùng lời nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Ông sớm Siêu sinh Miền…