Sen Trắng: Chia Buồn: Cụ Bà Nhật Tâm Nguyễn Thị Mười


Nhận được tin, thân mẫu của Trưởng Minh Pháp Lê Hoàng Kiều,
Phó Trưởng Ban, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, là cụ bà:
NHẬT TÂM NGUYỄN THỊ MƯỜI
đã mãn phần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 27 tháng 11, 2019
nhằm ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại Phan Thiết, Việt Nam.

Hưởng Thọ 82 tuổi

Toàn thể anh chị em biên tập viên Sen Trắng Hoa Kỳ
thành kính chia buồn cùng Trưởng Minh Pháp và tang quyến.

Ngưỡngnguyện Hương Linh Cụ Bà Nhật Tâm
vãng sanh Cực Lạc Quốc Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s