Chia Buồn cùng Anh chị Trưởng Nguyễn Trung Nam


Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,
các bạn hữu xa gần:
Chồng, cha, và ông của chúng tôi là

Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ
Pháp danh Chánh Hiền Cảnh

Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ
Thủ Khoa Đại Đội 6, Khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Quân Chương
Sinh ngày 22 tháng 2 năm 1931 tại huyện Đan Phượng, làng Sơn Đồng, Hà Đông.
Từ trần ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại San Diego, California
(Nhằm ngày 14 tháng 11 năm Kỷ Hợi)
Hưởng Thọ 89 tuổi
Linh cửu sẽ được quàn tại Clairemont Mortuary
4266 Mt. Abernathy Ave San Diego, CA 92117

Chương Trình Tang Lễ
Thứ sáu ngày 13 tháng 12, năm 2019
9:30 AM – 11:00 AM: Lễ cầu siêu và phát tang
11:00 AM – 1:30 PM: Thăm viếng
2:00 PM: Di quan và an táng ở Holy Cross Catholic Cemetery

Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Bà quả phụ Nguyễn Văn Độ, nhũ danh Bỉnh Thị Ơn
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Tình cùng các con
Trưởng Nam: Nguyễn Trung Nam, vợ Ngô Thị Thu Thủy và con, cháu.
Thứ Nam: Nguyễn Trung Quân (M.D, Ph.D), vợ Trần Thị Dung cùng các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Phong, vợ Trần Thị Thiện Thảo và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Vân, chồng Glenn Akira Kiyono cùng các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Linh, chồng Fred Leger và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Loan và các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Thịnh, vợ Nguyễn Thị Mỹ Hoàng và các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Chính, vợ Trần Minh Diễm Thúy và các con

Xin Miễn Phúng Điếu

 

________________________

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân phụ và Nhạc phụ
của Anh chị niên trưởng Nguyễn Trung Nam,
nguyên là Ban viên BHD Miền Quảng Đức,
là cụ ông

Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ
Pháp danh Chánh Hiền Cảnh

Sinh ngày 22 tháng 2 năm 1931 tại huyện Đan Phượng, làng Sơn Đồng, Hà Đông.
Từ trần ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại San Diego, California
(Nhằm ngày 14 tháng 11 năm Kỷ Hợi)
Hưởng Thọ 89 tuổi
Toàn thể anh chị em lam viên Sen Trắng Hoa Kỳ
thành kính chia buồn cùng anh chị và Tang quyến
Nguyện Chư Phật thùy từ tiếp dẫn Hương Linh Cụ Ông
siêu sinh Cực Lạc Quốc Độ.

Thành kính

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s