Chia Buồn cùng Anh chị Trưởng Nguyễn Trung Nam


Cáo Phó Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu xa gần: Chồng, cha, và ông của chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ Pháp danh Chánh Hiền Cảnh Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ Thủ Khoa Đại Đội 6,…