Chia Buồn cùng Anh chị Trưởng Nguyễn Trung Nam


Cáo Phó Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu xa gần: Chồng, cha, và ông của chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ Pháp danh Chánh Hiền Cảnh Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ Thủ Khoa Đại Đội 6,…

Cáo Phó: Thân Mẫu Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng


Hôm nay, gia đình Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng vừa có cáo phó cho Thân Mẫu là đạo hữu QUẢNG TÂM ÐỖ THỊ THU, mệnh chung ngày 29 tháng Tư, 2017 tại San Jose, Hoa Kỳ. Sen Trắng xin phép được chuyển đến quý anh chị em lam viên, ngõ hầu liên lạc, an ủi. chia buồn nỗi mất to…