CÁO PHÓ: TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN

VIỆN CHỦ QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Môn phái Tổ đình Báo Quốc – Huế
và môn đồ pháp quyến Quảng Hương Già Lam – Thành Phố Hồ Chí Minh
vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN

Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã viên tịch vào lúc vào lúc 04h00 ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27/11/2017) tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 86 Xuân Thu, 62 Hạ Lạp.

Lễ nhập Kim Quan được cử hành vào lúc 19h00, ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27/11/2017). Kim Quan được tôn trí tại Quảng Hương Già Lam, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 09h00, ngày 11 tháng 10 năm Đinh Dậu (28/11/2017) đến hết ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu (03/12/2017) tại Quảng Hương Già Lam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ Truy điệu được cử hành vào lúc 07h00, và Cung nghinh Kim Quan cố Trưởng Lão Hoà thượng Trà Tỳ vào lúc 08h00, ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu (03/12/2017) tại nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính cáo phó,

TM. BAN TỔ CHỨC
VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN

Hoà thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG

One thought on “CÁO PHÓ: TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN

  1. Pingback: Trí Bi Song Vận Ðại Từ Tôn – 智悲雙運大慈尊 – Trang tưởng niệm Ðại Ân Sư GÐPTVN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply