Thích Ðức Chơn: Cảm Niệm Phật Ðản

Vũ trụ tuần hoàn đang quay lại khoảnh khắc thiêng liêng bất khả tư nghì; khoảnh khắc mà gót chân đại hùng ghi dấu ấn đầu tiên của đức Bồ-tát tối hậu thân lên mặt đất, được vun bồi bởi thiện nghiệp của chúng sinh, mà cũng thường trực bị dày vò bức bách bởi…

Trí Bi Song Vận Ðại Từ Tôn – 智悲雙運大慈尊 – Trang tưởng niệm Ðại Ân Sư GÐPTVN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn

CÁO PHÓ: TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN [ Thích Ðức Phương ] – Phụ bản: Ban Tổ Chức Tang Lễ; Chương Trình Tang Lễ Khấp báo: Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐTGCM GĐPT Việt Nam viên tịch [ BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM ] Cáo bạch: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức…