CÁO PHÓ: Niên Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm | THÔNG TƯ của BHDHN Tưởng Niệm và Cầu Nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa BHD GĐPTVN – TG/QN/HN/ Úc Đại Lợi,
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc xa gần.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Chồng, Cha, Ông Nội/Ngoại, Cố chúng tôi là:
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
LÊ VIẾT LÂM
Pháp Danh: Nguyên Mẫn
Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh
Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
Đã an tường xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021,
(nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu)
Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.


Leave a Reply