Cáo Phó: Cụ Ông ĐÀO TRỌNG NGỌ Pháp Danh TRÍ NHÂN (Nguyên Gia Trưởng đầu tiên GĐPT Chánh Kiến, SD)

Gia Đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:
Chồng, Cha, Anh, Ông của chúng tôi là:

Cụ Ông ĐÀO TRỌNG NGỌ
Pháp Danh TRÍ NHÂN
Tự Thi Sĩ Việt Chí Nhân

– Nguyên Hội Trưởng Hội Phật Giáo Như Lai Thiền Tự
– Nguyên Sáng Lập Viên & Đệ Nhất Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến

Sanh ngày 1 tháng 5 năm 1930 (năm Canh Ngọ) tại làng Cổ Am, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 27 tháng 5 năm Tân Sửu) tại San Diego, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thượng Thọ 92 Tuổi

Tang Lễ do Nhà Quàn CALI HOME tổ chức tại NHƯ LAI THIỀN TỰ
3340 Central Ave – San Diego, CA 92105

 

 

2 thoughts on “Cáo Phó: Cụ Ông ĐÀO TRỌNG NGỌ Pháp Danh TRÍ NHÂN (Nguyên Gia Trưởng đầu tiên GĐPT Chánh Kiến, SD)

  1. Pingback: Chia Buồn: Cụ Ông Thiện Tấn Nguyễn Văn Huy |

  2. Pingback: Quảng Pháp: Chánh Kiến – Ơi, những Hậu duệ “Việt Chí Nhân”? |

Leave a Reply