Chia Buồn: Cụ Ông Thiện Tấn Nguyễn Văn Huy

Cùng một thời điểm, nhận được tin báo vị Gia Trưởng đầu tiên của GĐPT Chánh Kiến, San Diego, là bác VIỆT CHÍ NHÂN (tên thân quen vẫn thường gọi); và Ông Ngoại của trưởng Lê Nguyễn Thu Thủy, nguyên LĐT GĐPT Chánh Kiến, và là phu quân của Trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh,…

Asayo Horibe | Buddhist Council of the Midwest: Buddhist Thoughts on Collaboration in Addressing Social Ills in the United States

To review the social ills in the United States is truly over- whelming. Buddhism teaches that suffering exists and that there is a cause of suffering. The evident suffering of poverty, hunger, and homelessness could have many causes. The disparity between the rich and the poor is immense. Here, the absence of a living wage…

Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Trung Thiện

  C – BẬC TRUNG THIỆN 1. SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT DI LẶC 2. SỰ TÍCH NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI 3. SỰ TÍCH CHÙA QUỐC ÂN 4. SỰ TÍCH CHÙA THUYỀN TÔN 5. LÝ NHÂN DUYÊN SINH 6. LÝ NHÂN QUẢ 7. LÝ LUÂN HỒI 8. NĂM GIỚI 9. MƯỜI ĐIỀU THIỆN 10. BỐN…