Cáo Phó của Tang Quyến Trưởng niên Nguyễn Hữu Huy, Pháp danh Năng Kỉnh

Dưới đây là Cáo Phó của Gia đình Trưởng Niên NĂNG KỈNH NGUYỄN HỮU HUY, Ðoàn Trưởng Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng, mệnh chung ngày 16 tháng Giêng, 2017, tại Miền Nam California. Cáo phó này đăng trên nhật báo Người Việt phát Caifornia, USA, và Người Việt Online ngày 17 tháng Giêng, 2017.

10563681-cp14-ong-nguyen-huu-huy

Leave a Reply