Cáo Phó: Thân Mẫu Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng


Hôm nay, gia đình Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng vừa có cáo phó cho Thân Mẫu là đạo hữu QUẢNG TÂM ÐỖ THỊ THU, mệnh chung ngày 29 tháng Tư, 2017 tại San Jose, Hoa Kỳ. Sen Trắng xin phép được chuyển đến quý anh chị em lam viên, ngõ hầu liên lạc, an ủi. chia buồn nỗi mất to tát này của gia đình anh.

18319376_10156163808420031_4761240825885550824_o.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s