Cáo Phó: Thân Mẫu Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng

Hôm nay, gia đình Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng vừa có cáo phó cho Thân Mẫu là đạo hữu QUẢNG TÂM ÐỖ THỊ THU, mệnh chung ngày 29 tháng Tư, 2017 tại San Jose, Hoa Kỳ. Sen Trắng xin phép được chuyển đến quý anh chị em lam viên, ngõ hầu liên lạc, an ủi. chia buồn nỗi mất to tát này của gia đình anh.

18319376_10156163808420031_4761240825885550824_o.jpg

Leave a Reply