BHDHN/BÐH Bậc Lực: Lá Thư Ðiều Hành 1

Do có nhiều quý anh chị trưởng tại Hoa Kỳ hiện ghi danh tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng Trường Kỳ – Bậc Lực I, mà Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tổ chức, 2017, Sen Trắng xin thông tri mọi tin tức liên quan hầu trợ duyên để quý anh chị dễ dàng theo dõi mà không bị thiếu sót. Dưới đây là Lá Thư Ðiều Hành 1 vừa được phổ biến hôm nay, 1 tháng Năm, 2017 (Giờ Cali)

Leave a Reply