BHDHN/BÐH Bậc Lực: Lá Thư Ðiều Hành 1


Do có nhiều quý anh chị trưởng tại Hoa Kỳ hiện ghi danh tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng Trường Kỳ – Bậc Lực I, mà Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tổ chức, 2017, Sen Trắng xin thông tri mọi tin tức liên quan hầu trợ duyên để quý anh chị dễ dàng theo dõi mà không bị thiếu sót. Dưới đây là Lá Thư Ðiều Hành 1 vừa được phổ biến hôm nay, 1 tháng Năm, 2017 (Giờ Cali)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s