BHDHN/BÐH Bậc Lực: Lá Thư Ðiều Hành 1

Do có nhiều quý anh chị trưởng tại Hoa Kỳ hiện ghi danh tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng Trường Kỳ – Bậc Lực I, mà Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tổ chức, 2017, Sen Trắng xin thông tri mọi tin tức liên quan hầu trợ duyên để quý anh chị dễ dàng theo dõi mà…

Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu nhập viện tại Lâm Ðồng

Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới (Ảnh: Nhuận Pháp) Trong một văn thư vừa được gởi ra ngày 1 tháng 5, 2017, ký bởi Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, Như Thật Nguyễn Công Minh, cho…