Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu nhập viện tại Lâm Ðồng

40733d91-3491-4321-8819-d1a113ab85a3.jpgHuynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu,
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
(Ảnh: Nhuận Pháp)

Trong một văn thư vừa được gởi ra ngày 1 tháng 5, 2017, ký bởi Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, Như Thật Nguyễn Công Minh, cho biết, Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu vừa mới nhập viện tại Lâm Ðồng vì bệnh nặng.

H.Tr Nguyên Tín Nguyễn Châu, năm nay 93 tuổi, hiện giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

Sen Trắng xin chuyển tiếp thông tin này đến lam viên bốn phương. Tin rằng trong những giờ tới, các cấp Hướng Dẫn Châu Lục, Quốc Gia sẽ có văn thư chỉ đạo khai triển tinh thần Cầu An như văn thư dưới đây, để tất cả chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện cho Niên Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu vượt qua bạo bệnh.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Bồ Tát Ma Ha Tát

18216929_1702456563103789_1683355019_n.png

Leave a Reply