Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ I: Quyết Ðịnh Ban Hành Nội Lệ Tu Học


Ảnh minh hoạt (Lý Minh Triết)   Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành…

Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu nhập viện tại Lâm Ðồng


Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới (Ảnh: Nhuận Pháp) Trong một văn thư vừa được gởi ra ngày 1 tháng 5, 2017, ký bởi Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, Như Thật Nguyễn Công Minh, cho…

Khấp Báo: H.Tr Cấp Dũng Thiên Tịnh Lê Văn Nghệ


BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BI – TRÍ – DŨNG Số : 16.112/HDTƯ/TB                 KHẤP BÁO  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  vô cùng thương tiếc báo tin đến: – Chư Tôn Đức Hội…

Nguyên Tín Nguyễn Châu: Tâm Thư Đại Hội Huynh Trưởng GÐPT Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ IV (2016 – 2020)


Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu (Ảnh: Trần Lâm) Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Cung kính đảnh lễ bái bạch: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng…

THÔNG TƯ Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BI – TRÍ – DŨNG Số: 16.001/HDTG/TB/TT THÔNG TƯ Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV –…