Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ I: Quyết Ðịnh Ban Hành Nội Lệ Tu Học

17359278_740940236084491_4283144839102526133_o.jpgẢnh minh hoạt (Lý Minh Triết)

 

Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen Trắng cũng kết tập những tư liệu liên quan cần thiết để gởi gấm theo anh chị trưởng khóa sinh, cũng như quý trưởng ở mọi nơi mọi cấp, như một thư viện online, để anh chị em có thêm cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trong sứ mệnh hướng dẫn tu học và huấn luyện đàn em mai sau.

Trong loạt bài này, Sen Trắng xin giới thiệu chương trình tu học và huấn luyện của GÐPT Việt Nam (Quốc nội), đã được nghiên cứu, san định và chung quyết, áp dụng kể từ năm 2013. Từ cội gốc đó, như một nền tảng căn bản, mỗi quốc độ khác nhau trên toàn thế giới, tùy nghi cách tân, cải biên để áp dụng hữu hiệu vào sinh hoạt mà không đi xa với những gì mà các bậc Tiền Bối đã dày công tài bồi, kinh lịch qua không gian và thời gian nắng rát, để hoa sen trắng vẫn nở rộ khắp bốn phương trời ngát hương.

Mong thay!

58. QD BanHanhNoiLeTuHocBacLuc - 16.06.2013-PDF (1)_Page_1.jpg

58. QD BanHanhNoiLeTuHocBacLuc - 16.06.2013-PDF (1)_Page_2.jpg

58. QD BanHanhNoiLeTuHocBacLuc - 16.06.2013-PDF (1)_Page_3.jpg

58. QD BanHanhNoiLeTuHocBacLuc - 16.06.2013-PDF (1)_Page_4.jpg

58. QD BanHanhNoiLeTuHocBacLuc - 16.jpg

Còn tiếp

Leave a Reply