Mahinda Phúc Nguyên: Tu Bụi Là Tu Giữa Bụi Trần (Lotus sắp Phát hành, 8/2017)

Tu giữa đời thường, sen trong lửa, “Tu bụi” là tu giữa bụi trần. Xin được viết đôi dòng cảm nghĩ của mình về tác phẩm Tu Bụi của tác giả Trần Kiêm Đoàn. Số là rất tình cờ, tôi và anh Đoàn cùng dạy lớp mùa Hè ở trường Lutheran Pacific University tại Olympia, Washington State,…

Ðọc lại “Tuyên Cáo Của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN” (1993)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Ðạo Số II-56/VPLV-VHÐPL. 2537 – Quảng Ngãi, ngày 20.11.1993 TUYÊN CÁO của QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO GHPGVNTN Xét rằng, chủ nghĩa Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh mang về từ Liên Xô năm 1930. Về sau, khi đã thiết lập chính…

Ðọc lại Chín Ðiểm yêu Sách Nhà Cầm Quyền Hà Nội của Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1992)

Dưới đây là bản rút gọn những điều chính yếu, cùng nguyên văn 9 Yếu sách, đề ra qua bức thư dài 8 trang đánh máy của Hòa Thượng Thích Huyền Quang gửi nhà cầm quyền Hà Nội từ Quảng Ngãi ngày 25.6.1992. Một bản sao được gửi từ Việt Nam đến Văn Phòng Ủy…

Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

“Pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là chánh pháp của 2000 năm lịch sử đạo lý và văn hiến trên đường mở nước, giữ nước và cứu nước; cơ sở của GHPGVNTN là nông thôn, thành thị, núi rừng và hải đảo dưới hào quang của trí tuệ và từ…

Nguyên Giác: Thiền tập với trẻ em

Nhiều người đã nhìn về thiền tập như là những gì rất gian nan, rất khó cho người trong đời thường. Thực tế, đúng là sẽ rất khó khăn, nếu chúng ta thử ngồi yên trong nửa giờ — chỉ nói ngồi yên thôi, chưa cần nói tới việc liên tục giữ được tâm tỉnh…

Minh Tánh Hồ Khắc Hoàng Chánh: Audio buổi thuyết giảng Giới Ðịnh Tuệ của HT Thích Thái Siêu cho HTr. Bậc Lực, Hoa Kỳ, 2017

Trong buổi thuyết giảng của Hòa thượng Thích Thái Siêu, Tổng vụ trưởng Vụ Giáo Dục, GHPGVNTN/HK, về đề tài Giới- Ðịnh-Tuệ (kỳ 2), vào hôm qua 24 tháng Sáu, 2017, lúc 5 giờ đến 7giờ tối giờ Cali, Ban Ðiều Hành Bậc Lực Hoa Kỳ đã thu âm (Adio) trọn vẹn thời thuyết giảng nói trên,…