Minh Tánh Hồ Khắc Hoàng Chánh: Audio buổi thuyết giảng Giới Ðịnh Tuệ của HT Thích Thái Siêu cho HTr. Bậc Lực, Hoa Kỳ, 2017

IMG_8815.JPG

Trong buổi thuyết giảng của Hòa thượng Thích Thái Siêu, Tổng vụ trưởng Vụ Giáo Dục, GHPGVNTN/HK, về đề tài Giới- Ðịnh-Tuệ (kỳ 2), vào hôm qua 24 tháng Sáu, 2017, lúc 5 giờ đến 7giờ tối giờ Cali, Ban Ðiều Hành Bậc Lực Hoa Kỳ đã thu âm (Adio) trọn vẹn thời thuyết giảng nói trên, nhằm lưu lại những lời pháp của Hòa thượng, gởi đến quý anh chị học viên làm phương tiện tu tập, đặc biệt giúp quý anh chị vì một lý do nào đó không dự được buổi học, cũng có thể theo kịp chương trình. Ðường dài chúng ta cùng nhủ nhân tinh tấn, cùng vui mà đi…

Leave a Reply