Minh Tánh Hồ Khắc Hoàng Chánh: Tường trình sơ lược Buổi lễ Khai khóa Tu học Huynh Trưởng Ðịnh và Lực, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2017

Bài: Minh Chánh, Ảnh: Võ Văn Tường Vào lúc 4:30 chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức buổi lễ Khai Khóa Bậc Định – Lực, Chương Trình Tu Học Trường Kỳ cho Huynh Trưởng tại Niệm…

Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Diễn Văn Khai Mạc Khóa Tu Học Huynh Trưởng Bậc Định và Bậc Lực 2017 (Ảnh: Võ Văn Tường)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngưỡng vọng bái bạch Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ Ngưỡng Bạch Hòa Thượng Thích Phước Thuận Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm. Ngưỡng bạch Hòa…

Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến: Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng Ðịnh và Lực, Khóa 2017, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Fremont, California – Năm giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu, 2017, dưới sự chứng minh nghiêm từ của chư Tôn Thiền Ðức, Hòa thượng Thích Phước Thuận; Hòa thượng Thích Thái Siêu; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu; Hòa thượng Thích Thiện Long và Hòa thượng Thích Nhật Huệ, lễ Khai khóa Tu học…

Bài 1/Bậc Ðịnh: Tứ Niệm Xứ

(Tài liệu tu học huynh trưởng trường kỳ, Bậc Lực, tạm thời áp dụng cho Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, khóa tu học, 2017. Biên soạn dựa trên nguồn tài liệu thống nhất của GÐPTVN, ban hành, 2013) I. TIỂU DẪN Tứ niệm xứ được dịch là Bốn lãnh vực quán…

Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng: Thư mời Tham dự Lễ Khai Khóa Bậc Định và Bậc Lực, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2017

Kính thưa quý Ban và Huynh trưởng Nhân dịp Hội Nghị Thường Niên và khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội, chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi quy tụ về Niệm Phật Đường Fremont. Đồng thời được sự hoan hỷ của Hòa Thượng Thích Thái Siêu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo…