Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến: Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng Ðịnh và Lực, Khóa 2017, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

20170610_174728

Fremont, California – Năm giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu, 2017, dưới sự chứng minh nghiêm từ của chư Tôn Thiền Ðức, Hòa thượng Thích Phước Thuận; Hòa thượng Thích Thái Siêu; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu; Hòa thượng Thích Thiện Long và Hòa thượng Thích Nhật Huệ, lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng bậc Ðịnh và Lực, Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã được tổ chức và hoàn mãn tại Niệm Phật Ðường Fremont, miền bắc bang California.

Buổi lễ có sự hiện diện của quý Huynh trưởng cao cấp, thâm niên đại diện BHD Hoa Kỳ, Ban Ðiều Hành Bậc Ðịnh-Lực cũng như Khóa sinh ghi danh tham dự.

Tiếp sau phần nghi lễ khai khóa, là buổi học đầu tiên với đề tài Giới-Ðịnh-Huệ do Hòa thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, GHPGVNTN Hoa Kỳ, hướng dẫn.

Sen Trắng xin gởi đến quý lam viên bốn phương bản tin ảnh của trưởng Nguyên Cần và sẽ cập nhật thêm tin tức chi tiết trong những ngày sắp tới.

Leave a Reply