Uyên Nguyên: Quán* “Sân Hận”

Hai người bạn gặp nhau, trong lúc trò chuyện, Anh Sân chợt thấy anh Hận cầm chiếc điện thoại rất tầm thường, bèn hỏi: “Fone gì sao trông rẻ tiền vậy?” “Rẻ, lỡ bể không tiếc. Nhưng vấn đề không phải là vì tiếc.” Anh Hận trả lời. Chợt nhìn kỹ lại, thấy mặt kiếng…

Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến: Lễ Khai khóa Tu học Huynh trưởng Ðịnh và Lực, Khóa 2017, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Fremont, California – Năm giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu, 2017, dưới sự chứng minh nghiêm từ của chư Tôn Thiền Ðức, Hòa thượng Thích Phước Thuận; Hòa thượng Thích Thái Siêu; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu; Hòa thượng Thích Thiện Long và Hòa thượng Thích Nhật Huệ, lễ Khai khóa Tu học…