Lá thư điều hành bậc Ðịnh, Hoa Kỳ, 2107 (1)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 * TEL 310 634-6503 * FAX 310 540-8161
email: vpttbhdhk@yahoo.com

LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 01 BẬC ĐỊNH
BHD HOA KỲ, NIÊN KHÓA 2017 – 2020

Hoa Kỳ – Ngày 8 tháng 6 năm 2017
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính gởi: Quý Anh Chị Cố Vấn – Ban Điều Hành Bậc Định
Quý Huynh Trưởng Ban Điều Hành Bậc Định
Cùng Quý Huynh Trưởng Học Viên thân mến,

Gia Đình Phật Tử chúng ta lấy giáo lý Phật Đà làm nền móng xây dựng tổ chức. Nền móng chắc chắn, thì ngôi nhà sẽ luôn đứng vững dù trải qua phong ba bão tố. Cá nhân từng Huynh Trưởng phải tâm niệm điều này, để luôn quán chiếu chính mình, trau dồi kiến thức Nội Điển và hành hoạt theo con đường phẩm hạnh. Thật không có điều gì trân quý hơn, khi các Anh Chị đã chọn cho mình nối tiếp hạnh nguyện Giác Hữu Tình, để khép mình vào giới luật, kinh kệ, hầu triển khai nếp sống tinh thần và trau dồi kiến thức qua việc ghi danh Bậc Định, niên khóa 2017 – 2020 hôm nay.

Xin thay mặt Ban Điều Hành, chúng tôi xin gởi lời chào mừng trân trọng nhất với tất cả Quý Học Viên, và hy vọng trong thời gian 3 năm, Quý Học Viên có thể trao đổi, tiếp thu, và gặt hát được thành quả mong muốn.

Để bắt đầu cho công việc chuẩn bị, Ban Điều Hành xin kính thông báo đến Quý Anh Chị những phần chi tiết như sau:

A. Nhóm Email
Ban Điều Hành đã có nhóm email googlegroups qua địa chỉ:
bacdinhhoaky_2017_2020@googlegroups.com

Đại đa số các Học Viên đã đăng ký. Trong nhóm email này cũng sẽ có các HTr của Ban
Điều Hành, và sẽ bổ sung thêm email của các Bảo Huynh / Bảo Tỷ.

B. Danh Sách Học Viên
Quý học viên xem Danh Sách đính kèm, có gì sai sót, xin thông báo ngay đến Ban Điều
Hành.

2017_Bac Dinh_La Thu Dieu Hanh 1 (1)-2.jpg

C. Khai Khóa
Ngày khai khóa đã được Ban Hướng Dẫn quyết định đồng tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại Miền Liễu Quán. Cùng thời điểm này, các học viên tại Miền Tố Liên cũng đồng tổ chức tại Đại Hội Miền. Cũng trong Lễ Khai Khóa sẽ có bài giảng Tứ Niệm Xứ. Các học viên tại các nơi khác có thể gọi điện thoại để đồng tham dự với chi tiết như sau:
Thời gian: Lúc 4:30PM – 6:00PM giờ Miền Đông
Số ĐT (302) 202 – 1110
Bài Giảng Tứ Niệm Xứ (bắt đầu lúc 5:00PM Eastern Time)

Số ĐT (302) 202 – 1110

D. Hội Đồng Chúng
Các chúng có trách nhiệm tự liên lạc lẫn nhau, bầu ra
– 1 Thủ Chúng
– 1 Thư Ký

Trước ngày 16 tháng 6, xin gởi danh sách Hội Đồng Chúng về cho Ban Điều Hành.

Ngoài ra, mỗi chúng phải mời một BẢO HUYNH hoặc BẢO TỶ. Bảo Huynh / Bảo Tỷ phải là
Huynh Trưởng Cấp Tín đã qua trại Huyền Trang hoặc Cấp Tấn. Bảo Huynh / Bảo Tỷ phải có kiến thức Nội Điển / Điều Hành để có thể cố vấn và giúp đỡ chúng của mình trong suốt niên khóa học 3 năm.

E. Phiên Họp Chào Mừng
Vào ngày 18 tháng 6 năm 2017, yêu cầu TẤT CẢ các Học Viên tham dự Phiên Họp qua hệ thống viễn liên để Ban Điều Hành có những thông báo chi tiết hơn, và trả lời câu hỏi với Quý Học Viên.

F. Hội Đồng Liên Chúng
Hiện nay, chúng ta có 6 chúng. Trong Phiên Họp Chào Mừng, Quý Anh Chị sẽ cử ra một
Hội Đồng Liên Chúng, bao gồm:
– Thủ Chúng
– Chúng Phó
– Thư Ký
– Thủ Quỹ
– Ủy Viên Sinh Hoạt.

Hoàn tất bậc Định sẽ chuẩn bị cho Quý Anh Chị hành trang để bước vào Trại Huyền Trang, với tinh thần Tự Quản. Do vậy, Ban Điều Hành sẽ chịu trách nhiệm về cơ cấu tổ chức, còn phần việc điều hành do các Chúng tự quản, báo cáo về cho Hội Đồng Liên Chúng theo chu kỳ nhất định, và Hội Đồng Liên Chúng sẽ báo về cho Ban Điều Hành. Nếu có những thông báo gấp, Ban Điều Hành sẽ trực tiếp thông báo đến các Học Viên. Ngoài ra, các thông báo khác sẽ được chuyển tải qua Hội Đồng Liên Chúng và Hội Đồng Chúng.

Mọi chi tiết hay thắc mắc, xin Quý Học Viên liên lạc trực tiếp với Khối Điều Hành (Xem danh sách)

TM Ban Điều Hành
TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp*
Phó Trưởng Ban
Email: tamdinh.hoaky@gmail.com (619) 488 – 7279

2017_Bac Dinh_La Thu Dieu Hanh 1 (1)-4.jpg

* Huynh trưởng Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp (Ảnh: Quảng Pháp)

Leave a Reply