Quang Ngộ: Thông báo khóa tu học Huynh Trưởng Bậc Lực:

DSC_3249Ban Điều Hành Bậc Lực kính thông báo khóa tu học Huynh Trưởng Bậc Lực kế tiếp theo các chi tiết dưới đậy:

  • Thời gian: Vào lúc 6:00PM – 8:00PM (giờ Cali), thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2017
  • Địa điểm: Trên hệ thống điện thoại số: (515) 604-9949, Pin: 958427#. (Phòng học sẽ mở trước 15 phút để quý anh chị em gọi vào thăm hỏi, kiểm diện và trang nghiêm đạo tràng)
  • Đề tài: TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
  • Thuyết giảng: Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Đính kèm:
(1) Lịch Trình thuyết giảng Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Hoa Kỳ
(2) dàn bài thuyết giảng “Môn Phật Giáo Ấn Độ”

Kính mong quý anh chị em thu xếp thời gian vào phòng học đúng giờ.

Kính chào tin tấn,

Quang Ngộ,
TBĐH

HK BAC LUC LICH TRÌNH TU HỌC (1)_Page_1

Dan Bai Môn Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (1)

Leave a Reply