Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Tâm Thư Trưởng Ban: Duy trì giềng mối tổ chức và nếp tu học trong thời gian cách ly


Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại HK, Quang Ngộ Đào Duy Hữu Cùng ACE thương mến, Hơn một tháng vừa qua chúng ta đã và đang lâm vào tình trạng bất động, cách ly tại nhà do dịch bệnh Covid-19. Khiến cho mọi sinh hoạt của GĐPTVN tại Hoa Kỳ đành phải tạm…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Phút Giây Pháp Lạc (DIỄN VĂN KHAI MẠC của Huynh trưởng Trưởng Ban kiêm Trại Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu


H.Tr Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm Trại Trưởng Trại Họp Bạn và Hội Thảo, Viên Lạc, 2019 (Ảnh: Sen Trắng) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngưỡng Bái Bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan – Chánh Văn Phòng Giáo…