Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm | Hòa Thượng Thích Thái Siêu Thuyết Giảng

Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm Buổi học kỳ 2 Đề tài: KINH TRUNG A HÀM do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng. ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474    THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 14 tháng 5, năm 2021. Để ổn định…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Tâm Thư Trưởng Ban: Duy trì giềng mối tổ chức và nếp tu học trong thời gian cách ly

Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại HK, Quang Ngộ Đào Duy Hữu Cùng ACE thương mến, Hơn một tháng vừa qua chúng ta đã và đang lâm vào tình trạng bất động, cách ly tại nhà do dịch bệnh Covid-19. Khiến cho mọi sinh hoạt của GĐPTVN tại Hoa Kỳ đành phải tạm…