Minh Tánh Hồ Khắc Hoàng Chánh: Tường trình sơ lược Buổi lễ Khai khóa Tu học Huynh Trưởng Ðịnh và Lực, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2017

Bài: Minh Chánh, Ảnh: Võ Văn Tường Vào lúc 4:30 chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức buổi lễ Khai Khóa Bậc Định – Lực, Chương Trình Tu Học Trường Kỳ cho Huynh Trưởng tại Niệm…