Bài 1/Bậc Ðịnh: Tứ Niệm Xứ

(Tài liệu tu học huynh trưởng trường kỳ, Bậc Lực, tạm thời áp dụng cho Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, khóa tu học, 2017. Biên soạn dựa trên nguồn tài liệu thống nhất của GÐPTVN, ban hành, 2013) I. TIỂU DẪN Tứ niệm xứ được dịch là Bốn lãnh vực quán…

Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng: Thư mời Tham dự Lễ Khai Khóa Bậc Định và Bậc Lực, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2017

Kính thưa quý Ban và Huynh trưởng Nhân dịp Hội Nghị Thường Niên và khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội, chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi quy tụ về Niệm Phật Đường Fremont. Đồng thời được sự hoan hỷ của Hòa Thượng Thích Thái Siêu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo…