Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ III: Huynh trưởng Bậc Ðịnh

Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen…

Bùi Bích Hà: Kiến tánh thành Phật

Giữa Tháng Năm, lịch sinh hoạt của Viện Việt-Học loan báo có buổi nói chuyện của Bác Sĩ TXN từ miền Đông về, với chủ đề “Kiến Tánh Thành Phật.” Tôi hơi tò mò nên thu xếp thời giờ đến nghe. Giọng nói dõng dạc, rắn rỏi, thỉnh thoảng điểm chút hài hước nhưng diễn…