Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ III: Huynh trưởng Bậc Ðịnh

531390_413741821975276_1751317147_n

Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen Trắng cũng kết tập những tư liệu liên quan cần thiết để gởi gấm theo anh chị trưởng khóa sinh, cũng như quý trưởng ở mọi nơi mọi cấp, như một thư viện online, để anh chị em có thêm cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trong sứ mệnh hướng dẫn tu học và huấn luyện đàn em mai sau.

Trong loạt bài này, Sen Trắng xin giới thiệu chương trình tu học và huấn luyện của GÐPT Việt Nam (Quốc nội), đã được nghiên cứu, san định và chung quyết, áp dụng kể từ năm 2013. Từ cội gốc đó, như một nền tảng căn bản, mỗi quốc độ khác nhau trên toàn thế giới, tùy nghi cách tân, cải biên để áp dụng hữu hiệu vào sinh hoạt mà không đi xa với những gì mà các bậc Tiền Bối đã dày công tài bồi, kinh lịch qua không gian và thời gian nắng rát, để hoa sen trắng vẫn nở rộ khắp bốn phương trời ngát hương.

Mong thay!


 

BẬC ĐỊNH

Thời gian tu học : 03 năm

NĂM THỨ NHẤT

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. Nghiệp báo.
2. Thập Nhị nhân duyên.
3. Bát quan trai giới.
4. 37 Phẩm trợ đạo.
5. Văn – Tư – Tu.
6. Chánh niệm tỉnh giác.
7. Kinh Bát đại nhân giác.
8. Lục độ.
9. Khuyến phát Bồ đề tâm văn.
10. Trau dồi trí tuệ.
11. Trau dồi đức tính.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

12. Khái niệm về kinh tế công nông nghiệp trong xã hội Việt Nam.
13. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Thông thiên học, Cao đài.
14. Phương pháp hoạt động trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

15. Tổ chức và điều khiển một tủ thuốc Phường, Khóm (xã, thôn) tại Chùa.
16. Thực hiện Đặc san.* Phần học viên tự nghiên cứu, xây dựng dàn bài thuyết trình
17. Bảo vệ mội trường sinh thái.
18. Trang trí phòng học – Phòng khách – Đoàn Quán.

NĂM THỨ HAI

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. Kinh hiền nhân.
2. Người xuất gia.
3. Ngài Huyền Trang.
4. Ngài Thái Hư đại sư.
5. Huynh trưởng: người tại gia gương mẫu.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN:

6. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ sau Trịnh – Nguyễn phân tranh đến 1975.
7. Cách tổ chức và điều khiển một lớp học tình thương.
8. Cách tổ chức một buổi hội thảo.
9. Tìm hiểu tôn giáo bạn: Hồi giáo.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

10. Giáo dục thiếu nhi.
11. Tìm hiểu về Cô nhi viện, Ký nhi viện.
12. Tổ chức và điều hành 01 thư viện.
13. Mưu sinh thoát hiểm: Vượt sông, cứu thủy cứu nạn, leo núi.
14. Điện nhà.

NĂM THỨ BA

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

15. Người Lãnh đạo.
16. Tinh thần trách nhiệm.
17. Đại cương Luận câu xá.
18. Nhập Bồ đề hành luận.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

19. Phật hóa gia đình.
20. Điều khiển một buổi họp hoặc nói chuyện với quần chúng.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

* Phần học viên tự nghiên cứu, xây dựng dàn bài thuyết trình

21. Các vị tổ phái Lâm Tế tại Việt Nam:
– Thiền sư Viên Văn – Chuyết Chuyết
– Thiền sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều.
22. Phòng cháy – chữa cháy.
23. Ghi âm, ghi hình – phát thanh và phát hình.
24. Mỹ học Phật giáo.
25. Phật giáo với văn hóa.
26. Giới thiệu tiểu sử các đức Tăng thống đã viên tịch:
– Đức Đệ Nhất Đại lão Hòa thượng Thích Tinh Khiết.
– Đức Đệ Nhị Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên.
– Đức Đệ Tam Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu.
– Đức Đệ Tứ Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang.
27. Giới thiệu tiểu sử các Vị Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã viên tịch:
– Đệ Nhị Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.
– Đệ Tam Hòa thượng Thích Trí Thủ.
28. Cuộc vận động Phật giáo năm 1963 – 1966.
29. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
30. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
31. Giới thiệu các Huynh trưởng cấp Dũng tiền nhiệm đã quá vãng.

Leave a Reply