Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ II: Huynh trưởng Bậc Lực

Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen Trắng cũng kết tập những tư liệu liên quan cần thiết để gởi gấm theo anh chị trưởng khóa sinh, cũng như quý trưởng ở mọi nơi mọi cấp, như một thư viện online, để anh chị em có thêm cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trong sứ mệnh hướng dẫn tu học và huấn luyện đàn em mai sau.

Trong loạt bài này, Sen Trắng xin giới thiệu chương trình tu học và huấn luyện của GÐPT Việt Nam (Quốc nội), đã được nghiên cứu, san định và chung quyết, áp dụng kể từ năm 2013. Từ cội gốc đó, như một nền tảng căn bản, mỗi quốc độ khác nhau trên toàn thế giới, tùy nghi cách tân, cải biên để áp dụng hữu hiệu vào sinh hoạt mà không đi xa với những gì mà các bậc Tiền Bối đã dày công tài bồi, kinh lịch qua không gian và thời gian nắng rát, để hoa sen trắng vẫn nở rộ khắp bốn phương trời ngát hương.

Mong thay!


 

BẬC LỰC

Thời gian tu học : 05 năm

NĂM THỨ NHẤT

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. Giới – Định – Tuệ.
2. Kinh Pháp Bảo Đàn.
3. Kinh Thắng Man.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

4. Các phương pháp giáo dục trong giáo lý Phật đà.
5. Tâm lý xã hội (Học viên nghiên cứu – thuyết trình).
6. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: các nước Ấn Độ, Tây Tạng.
7. Cách tổ chức và điều khiển một lớp dạy nghề.

NĂM THỨ HAI

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

8. Kinh Pháp Hoa.
9. Luận Câu Xá.
10. Tinh thần tự tín tự chủ.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

11. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
12. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.
13. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Mông cổ, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản.
14. Đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường.

NĂM THỨ BA

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

15. Triết lý đạo Phật hay Đại cương kinh Lăng Nghiêm.
16. Kinh Duy Ma Cật.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

17. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: các nước Đông Nam Á: Singapore, TháiLan, Mã Lai, Lào, Campuchia, Miến điện.
18. Phật giáo với sứ mệnh hòa bình.
19. Máy phát điện.
20. Công tác cứu trợ của Gia Đình Phật Tử.

NĂM THỨ TƯ

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

21. Kinh Kim Cang (tinh yếu).
22. Duy thức luận.
23. Tinh thần phá chấp.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

24. Tinh thần Phật giáo trong đời sống xã hội.
25. Nhưng di tích lịch sử và những thắng cảnh tại tỉnh nhà (soạn thảo theo đơn vị tỉnh).
26. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước phương Tây.
27. Gia Đình Phật Tử qua các giai đoạn phát triển (Học viên soạn bài – Nhóm hội thảo góp ý – Bài và biên bản hội thảo chuyển về BĐHBL Trung Ương)

NĂM THỨ NĂM

ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

28. Phẩm nhập Pháp giới (Kinh Hoa Nghiêm).
29. Triết học Phật giáo trong kinh Hoa Nghiêm.
30. Triết học Trung Quán.

ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

31. Đại cương triết học Phật giáo (HTr. học viên nghiên cứu – thuyết trình – hội luận).
32. Phật giáo với kinh tế.

Leave a Reply