Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Mục Đích Yêu Cầu 4 Bộ Môn Tu Học Trong GĐPT

Ảnh minh họa: GĐPT Phổ Đà, Santa Ana, California Dẫn nhập GĐPT là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên Phật giáo tại Việt Nam. Kinh qua nhiều thăng trầm của đất nước Giáo Hội các Tông chi hệ phái giáo mới tồn tại hợp pháp trong lòng Giáo Hội Phật giáo Việt…

Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…

Sau những thông tri kêu gọi sự yễm trợ từ lam viên, mạnh thường quân, những người hảo tâm trong và ngoài nước, mặc dù trước thiên tai nạn lũ, người Việt Nam nói chung và đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên toàn thế giới tự thân đã suy nghĩ và hành…

Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử

Ảnh minh họa (Nhuận Pháp) (Tài liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp – Lộc Uyển do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2001 – PL.2545)  I. QUAN NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Vấn đề huấn luyện là vấn đề quan trọng bậc nhất của sinh họat Huynh…

GÐPTVN: Lễ tưởng niệm Trưởng lão HT Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

Long Thành, Ðồng Nai – Phụng hành tôn ý của Chư tôn Đức HĐTGCM và BTT HĐCVGH GĐPT Việt Nam về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Vào lúc 09h00 ngày 17.12.2017…

ST và NP sưu lục: PHÁP NHŨ THÂM ÂN (Ðạo từ của Hòa Thượng Thích Ðức Chơn, Hội Ðồng Cố Vấn Giáo Hạnh GÐPVN, nhân Ðại Hội GÐPTVNTG 2008, 2012 và 2016)

“Ta đến đây để dựng dậy những gì đã sụp đổ, chứ không phải phá sập những gì đang đứng vững.” ĐẠO TỪ CỦA HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VIỆT NAM  Phật lịch 2552 Quảng Hương Già lam, ngày 2 tháng 10, 2008 Kính gởi các Anh Chị trưởng Gia Đình Phật Tử…

Tài liệu tham khảo: Chương Trình Tu Học- huấn luyện Ðoàn sinh và Huynh Trưởng GÐPTVN – Kỳ III: Huynh trưởng Bậc Ðịnh

Lời thưa “tùy duyên nhi bất biến”: Nhìn chung, so với nhiều năm trước, tinh thần tu học của hàng ngũ Huynh trưởng có xu hướng tăng trưởng. Trước là nhờ các cấp hướng dẫn đã quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn qua những dự án thực tiễn hành động. Nhân đó, Ban Biên Tập Sen…