Sen Trắng | Chia Buồn: HTr Minh Từ – Trác Xuân Nam | GĐPT Bình Thuận

Nhận được Cáo Tang của BHD/GĐPT/VN; BHD/GĐPT Tỉnh Bình Thuận,
Huynh Trưởng Cấp Tấn

TRÁC XUÂN NAM | Pháp Danh MINH TỪ

đã xả bỏ báo thân ngày 04 tháng Ba, 2021.
Tức ngày 21 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Cố Huynh Trưởng Minh Từ Trác Xuân Nam đã có những đóng góp to lớn cho tổ chức,
đặc biệt riêng ở Tỉnh nhà trong nhiều thập niên khởi từ buổi phôi thai.
Anh nguyên là Trưởng Ban Chấp Hành GĐPT Tỉnh Bình Tuy,
cũng như nguyên Ủy Viên Nội Vụ BHD/GĐPT Tỉnh Bình Thuận
nhiều nhiệm kỳ.

Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ nói chung và BBT Sen Trắng nói riêng
lòng hướng về quê nhà, tưởng nguyện công hạnh
của Người vừa rời xa vòng Dây Thân Ái,
tỏ bày niềm chung kính tiếc và tiễn đưa Anh về cõi Tây Phương tịnh lạc.
Ngưỡng Nguyện Chư Phật Từ Bi tiếp độ.
Đồng kính gởi lời chia buồn cùng tang quyến.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply