Sen Trắng | Chia Buồn: Bác Gia Trưởng GĐPT Giác Viên, Phần Lan: Tuệ Hạnh Lê Công Nhật


PHÂN ƯU

Được tin, Bác Gia trưởng GĐPT Giác Viên, Phần Lan, là:

Phật Tử LÊ CÔNG NHẬT
Pháp Danh: Tuệ Hạnh

vừa xả báo thân ngày 1 tháng Ba, 2021
nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Tân Sửu.
Hưởng Thọ 79 tuổi.

Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ nói chung
và Ban Biên Tập Trang Nhà Sen Trắng nói riêng
thành kính gởi lời chia buồn
cùng quý anh chị Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Giác Viên,
cũng như đến với thân bằng quyến thuộc của Bác Tuệ Hạnh.

Ngưỡng nguyện Chư Phật tiếp dẫn Hương Linh Bác
siêu sinh Cực Lạc Quốc Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s