Phân Ưu: Cụ Bà Nguyên Thành Cao Thị Gái, Nhạc Mẫu của Niên Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Nhận được tin buồn
NHẠC MẪU của Niên Trưởng NGUYÊN TỪ NGUYỄN QUỐC HƯNG,
Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, là:

Cụ Bà CAO THỊ GÁI | Pháp Danh: NGUYÊN THÀNH

Đã mãn phần ngày 12 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 1 năm Tân Sửu
tại thành phố Torrance, California USA.

Hưởng Thọ 83 tuổi.

Toàn thể lam viên Hoa Kỳ;
toàn thể thành viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ;
và Ban Biên Tập Sen Trắng
đồng thành tâm chia sớt nỗi niềm mất mát to lớn này cùng Anh Chị NGUYÊN TỪ.
và thành kính dâng lời cầu nguyện Chư Phật thùy từ Tiếp Dẫn Hương Linh Cụ Bà NGUYÊN THÀNH
siêu sinh Cực Lạc Quốc Độ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đồng Kính Phân Ưu

Leave a Reply